• Nội dung ôn tập gửi đến phụ huynh học sinh lớp 5C.Những phần các em thắc mắc có thể "Comment" phía biên dưới nội dung.
HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP TẠI NHÀ