A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GD&ĐT ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

Trường TH&THCS Vĩnh Sơn

      PHÒNG GD&ĐT VĨNH LINH                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

TRƯỜNG TH&TH&THCS VĨNH SƠN                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

        Số: …..KHCL-TH&THCSVS                                                        Vĩnh Sơn, ngày 15 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN GD&ĐT ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

 

1. TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1.1. Tầm nhìn

     Là một trong những trường chất lượng cao của huyện Vĩnh Linh. Nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới xuất sắc.

+ Đến năm 2020, trường TH&THCS Vĩnh Sơn được xã hội biết đến là một trường chất lượng cao trong các trường ở vùng nông thôn của huyện Vĩnh Linh.

+ Đến năm 2025, Trường TH&THCS Vĩnh Sơn được xã hội biết đến là một trường có chất lượng cao của huyện Vĩnh Linh.

1.2. Sứ mạng

          Tạo dựng được môi trường học tập về nề nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao, phát huy tính sáng tạo và năng lực tư duy của mỗi học sinh.

1.3. Các giá trị cốt lõi

- Tinh thần đoàn kết

- Khát vọng vươn lên

- Tính trung thực

- Tinh thần trách nhiệm

- Tính sáng tạo

- Lòng tự trọng

- Tình nhân ái

- Sự hợp tác

2. BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TH&THCS VĨNH SƠN

2.1. Thế mạnh

- Trường TH&THCS Vĩnh Sơn được thành lập  năm 1951. Qua quá trình phấn đấu và trưởng thành, trường đã có bề dày về truyền thống và thành tích trong công tác dạy và học:

+ Trường có 15 năm liền đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn, Chi đoàn vững mạnh, Liên đội mạnh cấp huyện; 3 năm liền đạt tập thể lao động tiên tiến.

+ Nhà trường đào tạo ra nhiều học sinh chăm ngoan hiếu học. Trong đó nhiều học sinh giỏi cấp huyện cấp tỉnh; nhiều học sinh đã trưởng thành, nay là cán bộ chủ chốt của huyện Vĩnh Linh và 01 học sinh đã trở thành tiến sỹ, 01 học sinh có câp bậc thiếu tướng, nhiều học sinh có học hàm, học vị tiến sỹ, thạc sỹ.

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp và thi vào trung học đạt tỷ lệ cao. Là một trong các trường đứng đầu về ứng dụng CTTT trong dạy và học của huyện. Đây là nền tảng để Trường TH&TH&THCS Vĩnh Sơn tiếp tục bồi dưỡng HS có kỷ năng sống, và nâng cao chất lượng giáo dục TH&THCS.

- Trường TH&THCS Vĩnh Sơn đóng trên địa bàn có truyền thống hiếu học, có di tich tích lịch sử ..,  nên được thừa hưởng những thế mạnh về giá trị tinh thần. Trường có đội ngũ cán bộ GV đoàn kết, có chi bộ đông đảng viên, Chi đoàn có nhiều giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng động, giỏi về Tin học, có giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Vì vậy, Trường TH&THCS Vĩnh Sơn rất thuận lợi trong việc tổ chức các chương trình hoạt động NGLL để rèn luyện kỷ năng sống cho HS, thuận lợi trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng được yêu cầu của đổi mới giáo dục trong bối cảnh phát triển của nền kinh tế tri thức. Đây là thế mạnh riêng của trường.

- Trường TH&THCS Vĩnh Sơn được chính quyền địa phương, phòng giáo dục đào tạo Vĩnh Linh, UBND huyện quan tâm ưu tiên đầu tư rất lớn về cơ sở vật chất.  Trường được đầu tư xây dựng  để có một cơ sở vật chất khang trang, đồng bộ, đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

2.2. Hạn chế

          - Số lượng giáo viên giỏi các cấp chưa nhiều, giáo viên thực sự giỏi về chuyên môn để làm nòng cốt còn ít.

- Một số giáo viên còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.

- Phong trào học tập ở các thôn chưa mạnh, chưa đều.

2.3. Cơ hội

- Cùng với sự phát triển nhanh của nền kinh tế, nhu cầu và nhận thức của phụ huynh HS có nhiều chuyển biến, phụ huynh quan tâm nhiều hơn đến việc học hành của con em. Số học sinh tốt nghiệp TH&THCS tiếp tục học lên trung học ngày càng nhiều. Không chỉ học sinh trong diện tuyển sinh của nhà trường mà cả các học sinh ở địa bàn khác cũng luôn tìm kiếm cơ hội để nâng cao kiến thức vào học ở nhà trường. Do đó, nguồn tuyển sinh cho nhà trường bền vững và phát triển.

- Đổi mới chương trình, sách giáo khoa, đổi mới phương pháp, đổi mới công tác quản lý sẽ là hướng phát triển trọng tâm của trường TH&THCS Vĩnh Sơn. Đây là cơ hội rất lớn để nhà trường nhanh chóng thực hiện được mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và giữ vững các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia, sớm đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

- Nhà trường luôn quan tâm việc nâng cao trình độ cho CBGV, những năm qua nhà trường đã tạo điều kiện cho 12 CBGV tham gia học đại học. Đây là nguồn nhân lực khá dồi dào để tham gia vào các hoạt động nâng cao chất lượng của nhà trường.

2.4. Thách thức:

- Nhu cầu của xã hội đối với chất lượng giáo dục ngày càng cao, trong khi các điều kiện thực hiện và đảm bảo nâng cao chất lượng của trường còn hạn chế.

- Tư duy quản lý của hệ thống giáo dục trung học, dạy và học vẫn còn bị ảnh hưởng khá nặng của cơ chế  cũ.

3. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

3.1. Các mục tiêu tổng quát

* Mục tiêu ngắn hạn (đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục):

Đến năm 2019, Trường TH&THCS Vĩnh Sơn đạt chuẩn chất lượng giáo dục và được biết đến là một trường TH&THCS năng động, có tầm nhìn và quyết tâm phát triển cao.

* Mục tiêu trung hạn (phát triển thương hiệu):

Đến năm 2020, trường TH&THCS Vĩnh Sơn được xếp hạng là một trong bốn trường TH&THCS có chất lượng cao so với các trường ở vùng nông thôn của huyện Vĩnh Linh.

* Mục tiêu dài hạn (khẳng định thương hiệu):

Đến năm 2025, trường TH&THCS Vĩnh Sơn được xếp hạng trong tốp 6 trường có chất lượng cao của huyện Vĩnh Linh.

 

3.2. Các mục tiêu cụ thể

+ Mục tiêu ngắn hạn: Đến năm 2019, Trường TH&THCS Vĩnh Sơn phấn đấu được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, đạt trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục.

+ Mục tiêu trung hạn: Đến năm 2015, Trường TH&THCS Vĩnh Sơn phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, đạt thương hiệu trường đạt chất lượng cao so với các trường  của huyện Vĩnh Linh.

+ Mục tiêu dài hạn: Đến năm 2020, Trường TH&THCS Vĩnh Sơn phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

- Chất lượng giáo dục được khẳng định.

          - Thương hiệu nhà trường được nâng cao.

- Đạt thương hiệu trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh Quảng Trị

- Đạt trường chuẩn quốc gia bậc trung học giai đoạn 2011-2020.

4. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

4.1. Các giải pháp chung

- Thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, nhân viên trong Trường theo các nội dung của Kế hoạch chiến lược. Xây dựng sự đoàn kết, nhất trí cao của toàn trường để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

- Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong Nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu.

- Tăng cường gắn kết có hiệu quả giữa Nhà trường với các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.

4.2. Các giải pháp cụ thể

a.  Thể chế và chính sách:

-  Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ.

- Xây dựng cơ chế chính sách theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.

- Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý và ban hành một số quy chế, quy định mang tính đặc thù của Trường đảm bảo sự thống nhất.

b.  Tổ chức bộ máy:

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy hiệu quả phù hợp với yêu cầu giảng dạy.

- Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong Trường.

c. Công tác đội ngũ :

- Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc.

- Định kỳ đánh giá chất lượng hoạt động của cán bộ giáo viên thông qua các tiêu chí về hiệu quả, đóng góp cụ thể của cán bộ giáo viên đối với sự phát triển của Nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những cán bộ GV có thành tích xuất sắc.

- Đầu tư có trọng điểm để phát triển đội ngũ cán bộ GV cốt cán, cán bộ GV trẻ, tài năng bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.

- Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ  giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với Nhà trường.

d. Nâng cao chất lượng giáo dục:

- Điều tra, khảo sát và dự báo số lượng HS sẽ vào trường nhằm phát huy thế mạnh của Trường.

- Định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng chương trình giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp với đổi mới giáo dục.

- Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục TH&THCS.

e. Cơ sở vật chất:

- Đầu tư có trọng điểm để hiện đại hoá các phòng học, các phòng học bộ môn, khu làm việc của giáo viên, khu vui chơi thể dục thể thao của HS

- Ứng dụng tin học trong quản lý của Nhà trường. Các thông tin quản lý giữa các tổ chuyên trong Trường được liên thông qua hệ thống nối mạng

- Tham mưu với các cấp lãnh đạo xây dựng hệ thống thoát nước trong khuôn viên trường nhằm đảm bảo việc thoát nước chống ngập lụt

f. Kế hoạch - tài chính:

-Xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm của từng tổ CM và  nhà Trường.

- Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán, minh bạch các nguồn thu, chi, tiến hành công khai vào cuối mỗi năm tài chính.

- Tham mưu với hội cha mẹ học sinh để tăng cường hỗ trợ đóng góp của phụ huynh HS

- Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân

g. Chương trình truyền thông, phát triển và quảng bá thương hiệu:

- Hiện đại và khai thác có hiệu quả website của Trường.

- Cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của Trường qua các hội thảo, diễn đàn trao đổi, sách, báo, các tạp chí…

- Khuyến khích giáo  viên  Tham  vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng và ngành

5. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN THAM GIA

5.1. Ban giám hiệu

- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược chung cho toàn Trường.

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình nghiên cứu lớn có liên quan đến nhiều đơn vị.

- Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của toàn Trường và thực hiện kế hoạch chiến lược của toàn Trường theo từng giai đoạn phát triển.

5.2. Các tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể nhà trường

- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, tác động, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.

- Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.

- Chủ động xây dựng các dự án phát triển của tổ chuyên môn, các tổ chức trong nhà trường.

5.3. Phòng giáo dục – đào tạo Vĩnh Linh

- Phê duyệt Kế hoạch chiến lược và “bảo lãnh” cho Trường  trong các hoạt động hoạt động nhà trường.

- Hỗ trợ về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

5.4. Các cơ quan hữu trách (chính quyền địa phương, UBND huyện Vĩnh Linh)

- Hỗ trợ tài chính cho Nhà trường để thực hiện chiến lược.

5.5. Ban đại diện cha mẹ học sinh

- Hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất,… để thực hiện một số mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

5.6. Cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh

- Đối với HS: không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để sau khi tốt nghiệp TH&THCS có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học trung học hoặc học nghề. Ra sức rèn luyện đạo đức để trở thành những người công dân tốt.

- Đối Với Cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường: không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu trở thành các giáo viên, nhân viên giỏi. Tích cực tham gia, đóng góp vào sự phát triển của Trường dựa vào khả năng của mỗi cá nhân.

                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                       HOÀNG QUỐC HÙNG

 

DUYỆT CỦA PHÒNG GD – ĐT VĨNH LINH

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 67
Tháng 10 : 1.375
Năm 2021 : 23.523