Hội thi "Dân vũ"

Kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 -20/11/2017