PHÒNG GD & ĐT VĨNH LINH                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VĨNH SƠN                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

                                                                                                          Vĩnh Sơn, ngày 01 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3

A. Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức :

- Đối với học sinh:  Giáo dục học sinh thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy, biết vâng lời ông bà cha mẹ, thầy cô giáo, Giáo dục ngày truyền thống Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3.

- Đối với giáo viên: Nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

B. Dạy và học :

- Mỗi một giáo viên cần tập trung vào công tác chuyên môn, tiếp tục duy trì tốt nề nếp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng 2 mặt giáo dục góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ năm học.    

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt thiết thực lập thành tích chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3.

- Thi HSG văn hóa khối 9.

- Triển khai thi Sáng tạo trẻ theo công văn, Đ/c: Diệu Lan.

- Thanh tra theo quyết định: 3 đ/c.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8 để trang bị đủ kiến thức cho các em tham gia kỳ thi học sinh giỏi vào tháng 4 sắp tới.

- Hoàn thành chỉ tiêu thao giảng học kỳ II trong tháng 3.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, tiến hành góp ý giờ dạy một cách nghiêm túc và với tinh thần xây dựng cao.

- Tiếp tục dạy phụ đạo vào buổi chiều theo thời khóa biểu đã phân công, chú trọng nâng cao chất lượng các tiết phụ đạo, duy trì tốt nề nếp.

- Giáo viên bộ môn rà soát tiến độ chương trình, báo cáo chuyên môn trường và dạy bù các môn chậm tiến độ.

- Tiến hành kí duyệt hồ sơ giáo án tất cả các đồng chí giáo viên trong trường ( Tuần 4 tháng 3.

C. Đoàn thể :

- Chi đội : Tổ chức sinh hoạt cho ban chỉ huy các chi đội.

- Các lớp chủ động tập luyện chương trình văn nghệ chuẩn bị cho hội chi văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn 26 tháng 3.

- Đồng chí giáo viên dạy thể dục phối hợp với đồng chí giáo viên tổng phụ trách đội và giáo viên chủ nhiệm lớp tiến hành tập đồng diễn theo kế hoạch chung của nhà trường.

D.Ngày họp chuyên môn:

 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT TUẦN 26 - THÁNG 03 ( TỪ 26/2 ĐẾN 4/3/2018)

 

THỨ

SÁNG

CHIỀU

2

DẠY HỌC

 

DẠY HỌC (Bồi dưỡng HSG Khối 6.7)

3

DẠY HỌC

 

DẠY HỌC (Bồi dưỡng HSG Khối 8)

4

DẠY HỌC

DẠY HỌC (Bồi dưỡng HSG Khối 6.7)

 

5

DẠY HỌC

Dạy học

6

DẠY HỌC

DẠY HỌC

(Bồi dưỡng HSG Khối 8)

7

DẠY HỌC

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT TUẦN 27  - THÁNG 03 ( TỪ 5/03 ĐẾN 10/3/2018)

 

THỨ

SÁNG

CHIỀU

2

DẠY HỌC

DẠY HỌC (Bồi dưỡng HSG Khối 6.7)

3

DẠY HỌC

 

DẠY HỌC

(Bồi dưỡng HSG Khối 8)

4

DẠY HỌC

 

Dạy Học (Bồi dưỡng HSG Khối 6.7)

5

DẠY HỌC

Tọa đàm 8/3

6

DẠY HỌC

Thi TDTT cấp tỉnh

DẠY HỌC

(Bồi dưỡng HSG Khối 8)

7

Dạy học

Thi TDTT cấp tỉnh

 

 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT TUẦN 28  - THÁNG 03 ( TỪ 12/03 ĐẾN 17/3/2018)

 

 

THỨ

SÁNG

CHIỀU

2

DẠY HỌC

Thi TDTT cấp tỉnh

DẠY HỌC (Bồi dưỡng HSG Khối 6.7)

3

DẠY HỌC

Thi TDTT cấp tỉnh

DẠY HỌC (Bồi dưỡng HSG Khối 8)

4

DẠY HỌC

Thi TDTT cấp tỉnh

Dạy Học (Bồi dưỡng HSG Khối 6.7)

5

DẠY HỌC

DẠY HỌC

6

Dạy học

DẠY HỌC

(Bồi dưỡng HSG Khối 8)

7

DẠY HỌC

DẠY HỌC

 

 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT TUẦN 29  - THÁNG 03 ( TỪ 19/03 ĐẾN 25/3/2018)

 

 

THỨ

SÁNG

CHIỀU

2

DẠY HỌC

DẠY HỌC (Bồi dưỡng HSG Khối 6.7)

3

DẠY HỌC

Thi HSG cấp tỉnh

Dạy học (Bồi dưỡng HSG Khối 8)

4

DẠY HỌC

 

Dạy Học

(Bồi dưỡng HSG Khối 6.7)

5

DẠY HỌC

Họp CM

6

 

DẠY HỌC

(Bồi dưỡng HSG Khối 8)

7

DẠY HỌC

DẠY HỌC

 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT TUẦN 30 - THÁNG 03 ( TỪ 26/3  ĐẾN 31/3/2018)

 

 

THỨ

SÁNG

CHIỀU

2

DẠY HỌC

 

DẠY HỌC (Bồi dưỡng HSG Khối 6.7)

3

DẠY HỌC

 

DẠY HỌC (Bồi dưỡng HSG Khối 8)

4

DẠY HỌC

DẠY HỌC

(Bồi dưỡng HSG Khối 6.7)

5

DẠY HỌC

Dạy học, SH Chuyên môn

6

DẠY HỌC

DẠY HỌC. (Bồi dưỡng HSG Khối 6.7)

7

DẠY HỌC