Thời khóa biểu lớp 1C

 
CaTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
SángTiết 1HĐNGTiếng việtTiếng việtToánThủ công
Tiết 2Tiếng việtTiếng việtTiếng việtMĩ thuật(Gi)Tiếng việt
Tiết 3Tiếng việtĐạo đứcToánTiếng việtTiếng việt
Tiết 4ToánToánTCLTiếng việt 
ChiềuTiết 1 TNXH Âm nhạcTCL
Tiết 2 Thể dục(L) TCLTCL
Tiết 3    HĐTT