TTHọ và tênGiảiMônGhi chú
1Trần Thị ChiNhấtSinh học 
2Nguyễn Thị Linh nhiNhìAnh Văn 
3Trần Thị Thùy DươngBaVật Lý 
4Nguyễn Thế BảoKKVật Lý